دمنده نیم اسب با موتور چینی و بدنه آلومینیوم Km-157-1

9,000,000 تومان