دمنده یک اسب با موتور موتوژن و بدنه آلومینیوم Km-157-2

10,700,000 تومان