دمنده یک و نیم اسب با موتور موتوژن و بدنه آلومینیوم Km-157-3

11,500,000 تومان